Rada Sołecka

W dniu 20 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu odbyło się zebranie wiejskie.
W trakcie zebrania przeprowadzono głosowanie nad wyborem Rady Sołeckiej Kamieńca.

Do Rady Sołeckiej w Kamieńcu mieszkańcy wybrali większością głosów:

  1. Pan Jacek DERLAGA;
  2. Pani Mariola POLITEWICZ;
  3. Pani Barbara MATUSZ;
  4. Marta HAJŁASZ;
  5. Pani Agnieszka MILER