Kontakt

  • Sołtys: Tomasz LASAK, tel. 74 8687291, 606704836, lasaktomasz@wp.pl
  • Samorządowy koordynator wsi: Jarosław Ubik, tel. 074 6474165
  • Opiekun świetlicy: Barbara Matusz, tel. 74 8687517
  • Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich: Agnieszka Miller, tel. 74 8687165
  • Kontakt z autorem strony: dziennikmetala@wp.pl