Wybory w Kamieńcu

W dniu 20 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu odbyło się zebranie wiejskie.
W trakcie zebrania przeprowadzono głosowanie nad wyborem Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Kamieńca.
Sołtysem Kamieńca został Tomasz LASAK.
Do Rady Sołeckiej w Kamieńcu mieszkańcy wybrali większością głosów:
1. Pan Jacek DERLAGA;
2. Pani Mariola POLITEWICZ;
3. Pani Barbara MATUSZ;
4. Pai Marta HAJŁASZ;
5. Pani Agnieszka MILER
Wszystkim mieszkańcom Dziękujemy za uczestnictwo w zebraniu.
Protokół z odbytego zebrania wiejskiego jest do wglądu u sołtysa wsi Tomasza LASAKA.