Archive for Author Tomek

Dzień Kobiet w Kamieńcu

10914946_447565915393550_4154808873726627471_o

WP_20150303_002

WP_20150303_005

10989203_447565798726895_9157500775669744193_o

10830730_447565895393552_5184640954747206578_o

10914946_447565915393550_4154808873726627471_o

10984544_447567638726711_618781328220189843_o

11043210_447567675393374_4613312019209631908_o

11046869_447567415393400_6133385519244009952_o

Dnia 07 marca 2015 r o godzinie 18:00 na Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu odbyła się uroczystość z

okazji DNIA KOBIET. Dziękujemy Panią Naszej Pięknej miejscowości za tak liczne przybycie.

Wybory w Kamieńcu

W dniu 20 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Kamieńcu odbyło się zebranie wiejskie.
W trakcie zebrania przeprowadzono głosowanie nad wyborem Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Kamieńca.
Sołtysem Kamieńca został Tomasz LASAK.
Do Rady Sołeckiej w Kamieńcu mieszkańcy wybrali większością głosów:
1. Pan Jacek DERLAGA;
2. Pani Mariola POLITEWICZ;
3. Pani Barbara MATUSZ;
4. Pai Marta HAJŁASZ;
5. Pani Agnieszka MILER
Wszystkim mieszkańcom Dziękujemy za uczestnictwo w zebraniu.
Protokół z odbytego zebrania wiejskiego jest do wglądu u sołtysa wsi Tomasza LASAKA.